Atrakcje w pobliżu

Ziemia Leżajska

2015-10-26_0937

Jedyny w Europie różanecznik żółty – azalia pontyjska położona w przysiółku Kołacznia
Bazylika OO. Bernardynów
Organy leżajskie
Klasztor OO. Bernardynów
Muzeum Prowincji O.O. Bernardynów
Ratusz w Leżajsku
Zespół Kościoła Farnego w Leżajsku
Zespół Cerkiewny Parafii Greckokatolickiej
Zespół Dworu Starościńskiego z Oficynami z XVIII w.
Dom Narodowy Związku Rusinów „Proświta”
Cmentarz żydowski i grób cadyka Elimelecha
PAŁAC CZARTORYSKICH W Sieniawie
Samochodowy turystyczno-historyczno-kulturowy szlak miast byłej Ordynacji Łańcuckiej:
1. Handzlówka – zachowane ujęcie wody wykorzystywane dawniej przez rezydencję w Łańcucie oraz punkt widokowy do oglądania panoramy Pogórza Dynowskiego.
2. Albigowa – miejscowość o wielowiekowych tradycjach sadowniczych z obiektami po byłej Ordynacji Łańcuckiej:
– zabytkowe zabudowania (rządówka, spichlerz, stajnia brama) stanowiące pozostałości dawnego folwarku Potockich przekształconego w 1927r. w stadninę koni Ordynacji Łańcuckiej (zlokalizowanej w zachodniej części wsi),
– leśniczówka Potockich z prowadzącymi do niej zabytkowymi ścieżkami. W pobliżu leśniczówki znajdują się stawy i ujęcia źródlanej wody,
– zespół młyński Ordynacji; w tym młyn oraz budynek mieszkalny młynarza z 1927 r.
3. Kraczkowa – kościół pw. Św. Mikołaja z 1911-13 r., pozostałości folwarku Potockich, pomniki przyrody: dęby szypułkowe wiek około 350 lat, lipa wiek około 180 lat
4. Krzemienica – istniały tutaj dwa folwarki Potockich (obecnie przebudowane i przekształcone). Wart zobaczenia jest kościół pw. Św. Jakuba Starszego z 1492 r. (wielokrotnie remontowany), ogrodzenie kościoła z 1827 r. i dzwonnica z 1750 r.
5. Czarna – w miejscowości zachowała się leśniczówka Potockich z 1934 r. Na terenie gminy wyznaczona jest trasa rowerowa poświęcona tradycjom garncarskim
6. Medynia Głogowska – ośrodek garncarstwa z XIX i XX w. znajdują się tam: drewniana zabudowa wiejska z początku XX w., kościół parafialny z 1962 r. z ołtarzem z elementami ceramicznymi, zagroda Garncarska, zbiór rzeźby ceramicznej Władysławy Prucnal
7. Rakszawa – w przeszłości znany ośrodek tkactwa ludowego
8. Brzóza Stadnicka – miejscowość znana z wyrobu zabawek drewnianych. Tradycje rzemiosła zabawkarskiego przetrwały tu do dziś. We wsi jest zachowany jest klasycystyczny spichlerz Potockich (obecnie magazyn Muzeum Zamku w Łańcucie)
9. Wydrze-Julin – w miejscowości zachował się wyjątkowo interesujący zespół zabudowań pałacowo-parkowych z drewnianym pałacem myśliwskim Potockich w stylu szwajcarsko-tyrolskim z lat 1872-80. W skład wchodzą tzw. ”dyrektorówka”, pawilon kuchenny, lodownia, park leśny z licznym starodrzewiem oraz pozostałości dawnego folwarku „Brzóza” (stajnie, budynek mieszkalny, kapliczka). Obecnie stajnie są własnością prywatną, w których prowadzona jest hodowla koni i szkółka jeździecka
10. Brzóza Królewska – wieś o metryce zapewne XVI wiecznej. Miejscowość znana z kultywowania lasowieckich tradycji ludowych. W lasach otaczających wieś zachowały się malowniczo położone leśniczówki i gajówki, stanowiące niegdyś własność dóbr Potockich
11. Leżajsk – miasto z wieloma zabytkami o dużej zawartości historycznej i artystycznej z wyjątkowo cennym zespołem kościelno-klasztornym OO. Bernardynów oraz zabytkami kultury żydowskiej
12. Przychojec – zabytkowe drewniane budynki mieszkalne, a także wiejska zagroda ze zbiorami regionalnymi Czesławy Zawadzkiej
13. Wierzawice – zachowane zabudowania folwarczne: mieszkanie oficjalisty z 1840 r., z XVIII w., owczarnia z 1838 r., stodoła, czworak i lodownia
14. Żołynia – w miejscowości zachowany jest zabytkowy młyn wodny wybudowany w 1880 r. przez Ordynację Łańcucką
15. Dąbrówki – zespół budynków dawnej Dyrekcji Lasów Ordynacji z przełomu XIX i XX w.
16. Wola Dalsza – zachowane pozostałości dawnego folwarku Ordynacji Łańcuckiej z interesującym spichlerzem zwanym „gołębnikiem” z około połowy XIX wieku
17. Łańcut – miasto z obiektami o charakterze rezydencjonalnym, administracyjnym i przemysłowym wchodzącymi w skład Ordynacji. Oprócz zamku i otaczającego go parku, stajni, wozowni, ujeżdżalni do najważniejszych obiektów należą: Dom Zarządu Ogrodów, Dom Zarządu Dóbr Ordynacji, Kasyno Urzędników, Dom Administracji Fabryki Likierów i Rosolinów, Budynek Kancelarii i Mieszkania Administratora, Komisariat Dóbr Łańcuckich, Elektrownia, Spichlerz, zabudowania dawnej cukrowni, browaru i inne
18. Sonina – kościół pw. Św Jana Chrzciciela z poł. XVII wieku, kapliczka fundacji rodziny Długoszów z XIX w. oraz pozostałości twierdzy chłopskiej z XVII w.
19. Wysoka – kościół pw. Św. Małgorzaty, 1911-13 r., domy drewniane oraz kapliczki z poł. XIX wNapisz do nas